Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

Kuishi
22:21
0231 3dea
Kuishi
22:17
5407 048c
Reposted fromMeneroth Meneroth viamglistyporanek mglistyporanek
22:15
Wszystko sprowadza się do ostatnie osoby, o której myślisz przed snem. To właśnie tam jest Twoje serce.
— (via zanikanie)
Reposted fromdivi divi viasziiiz sziiiz
Kuishi
22:13
Kuishi
22:12
Czasem miałem wrażenie, że noszę znak z napisem: “dowalcie mi”.
— Richard Paul Evans
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialifeistragic lifeistragic
Kuishi
22:12
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaHoHo HoHo
Kuishi
22:12
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viaxmartii xmartii
Kuishi
22:09
3427 c7c1 500
.
Reposted fromEmisja Emisja viaidylla idylla
Kuishi
22:07
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viasoko soko

December 04 2017

Kuishi
16:53
3029 74ed 500
Reposted frommsto msto viapouler pouler
Kuishi
16:52
Reposted frombluuu bluuu viapouler pouler
Kuishi
16:52
Reposted fromtulele tulele viasatyra satyra
Kuishi
16:51
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Kuishi
16:49
4155 72cb
Reposted fromElric-Wolfe Elric-Wolfe viahavingdreams havingdreams
Kuishi
16:46
3724 297a
16:42
8731 4515 500
Reposted fromamatore amatore viadivi divi
Kuishi
16:40
2971 2b63
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viadivi divi
Kuishi
16:40
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viaalliwantisyou alliwantisyou
Kuishi
16:38
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Kuishi
16:35
2671 7822
"Zjeść ludzia? Nie, ukocham."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl