Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

Kuishi
16:23
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaheartbreak heartbreak
Kuishi
16:23
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaheartbreak heartbreak
Kuishi
16:23
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie viaheartbreak heartbreak

July 15 2018

Kuishi
07:38
2025 d331 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainvisibile invisibile
Kuishi
07:36
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viairbjarbirb irbjarbirb

July 13 2018

Kuishi
13:36
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamiimi miimi
Kuishi
10:47
Kuishi
10:47
Wybierz towarzysza życia z rozmysłem. Od tej decyzji będzie zależeć 90% twojego szczęścia lub nieszczęścia.
— internety
Reposted fromams7 ams7 viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
10:47
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viasmaktwychustt smaktwychustt

July 10 2018

Kuishi
06:36

July 08 2018

12:56
6071 7657
12:46
5707 e76d 500
Kuishi
12:45
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakotfica kotfica

July 07 2018

Kuishi
23:20
   
Kuishi
23:13
3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir via12czerwca 12czerwca
Kuishi
23:06
Kuishi
23:02
Nie, nie byłam idealna. I nigdy nie miałam być. Ale co z tego? W życiu są ważniejsze rzeczy niż ganianie za urojoną perfekcją. Ideał to pojęcie względne. Każdy postrzega go inaczej.
— Alison G. Bailey
Kuishi
22:48
1263 1fc5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
Kuishi
22:45
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss vialittlemouse littlemouse
22:45
3376 b03e 500
Reposted fromtonightless tonightless vialittlemouse littlemouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl