Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

Kuishi
20:42
2649 eeff 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viamyszkaminnie myszkaminnie
Kuishi
20:40
8580 e9a8 500
Reposted fromsavatage savatage viamyszkaminnie myszkaminnie
Kuishi
17:08
4834 9cfd 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viadivi divi

September 15 2019

Kuishi
10:17
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaMartwa13 Martwa13
Kuishi
10:08
Reposted frombluuu bluuu
Kuishi
10:08
Reposted frombluuu bluuu
Kuishi
10:08
9800 c4b2
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Kuishi
10:07
9804 de75 500
Reposted fromonlyman onlyman
Kuishi
10:07
9811 7b87 500
Reposted fromonlyman onlyman
10:07
8554 beb9 500
Reposted frombrumous brumous viaveronica-o veronica-o

September 14 2019

Kuishi
13:01
2953 3be1 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaszydera szydera
Kuishi
13:01
1500 f05c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Kuishi
12:59
3270 0414 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
12:54
3715 3542 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaszydera szydera
Kuishi
12:54
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
Kuishi
12:52
1638 d343 500
Kuishi
12:46

A więc co czyni związek szczęśliwym?

Z daleka małżeństwo wydaje się być prawdziwym love story, jak w jakimś filmie albo w książce. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej - nie żyjemy na kartach książki, nie przeżywamy wspaniałych przygód z dnia na dzień - zamiast tego mamy cały wysyp codziennych drobnostek, które tworzą życie i które determinują nasze szczęście.

Jeśli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, musimy myśleć właśnie o tych zwyczajnych pierdołach - przyjrzeć się mu z bliska i dostrzec, że jest zbudowane nie z poetyckich historii godnych Romea i Julii, ale z 20 000 najzwyklejszych w świecie wtorków.

Małżeństwo to nie podróż poślubna do Tajlandii - to czwarty dzień wspólnych wakacji numer 56. Małżeństwo to nie uczczenie spłacenia ostatniej raty kredytu na mieszkanie - to wspólne jedzenie obiadu w tym mieszkaniu 4386 raz. I z pewnością małżeństwo to nie Walentynki.

Małżeństwo to najzwyklejszy w świecie wtorek. Spędzony razem.
— Joe Monster
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaszydera szydera
12:39
2351 84fe 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viajeszczenie jeszczenie
Kuishi
12:39
Kuishi
12:39
1488 ee73
Reposted fromsoupdujour soupdujour viajeszczenie jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl