Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

Kuishi
11:13
8342 b234
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaszydera szydera

April 22 2017

Kuishi
21:53
2938 040c
Reposted fromdusielecc dusielecc viakatalama katalama

April 21 2017

Kuishi
22:08
Reposted frombzdura bzdura viakiks kiks
Kuishi
22:04
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viaoxygenium oxygenium
Kuishi
21:19
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viahormeza hormeza
Kuishi
21:10
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter viairbjarbirb irbjarbirb
Kuishi
21:09
8735 2036 500
:(
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viacocciuella cocciuella
21:09
8609 5b6d

hollowedskin:

gifsofprocesses:

Flame color guide of various materials combustion  

this just in, fire is gay now. enjoy being cold heteros.

Reposted frompassivelyhere passivelyhere viacocciuella cocciuella

April 20 2017

Kuishi
20:52
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
Kuishi
20:51
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromsfeter sfeter vianataa nataa
Kuishi
20:46
Kuishi
20:46
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viaoll oll
Kuishi
20:26
20:26
3500 ede6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaanncey anncey

April 18 2017

Kuishi
07:08
#351
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viauciekam uciekam
07:08
4038 47c3
Reposted fromAmericanlover Americanlover viauciekam uciekam
06:59
8832 202f

April 14 2017

Kuishi
21:42
Kuishi
21:41
1789 0bed
Reposted frompalegirls palegirls viaxannabelle xannabelle
Kuishi
08:43
0221 68c7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl