Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

Kuishi
20:16
Tylko w fantazjach wszystko przebiega po naszej myśli.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viamikrokosmos mikrokosmos
Kuishi
20:11
4077 d6ac 500
Isabel Munoz
Reposted fromPoranny Poranny viaToshi Toshi
Kuishi
20:11
Reposted frombluuu bluuu
Kuishi
20:10
Reposted frombluuu bluuu
Kuishi
20:09
Kuishi
20:08
Reposted frombluuu bluuu
Kuishi
20:06
1368 5d5c 500
Reposted fromslodziak slodziak viablaszczu blaszczu
Kuishi
20:04
Przestałam myśleć. (...) chciałam, aby jego skóra dotykała mojej skóry. Chciałam czuć ciepło drugiego ciała obok mnie. Chciałam cicho jęczeć w poduszkę. Chciałam, aby jego język dotknął moich ust i moich zębów, i mojego języka.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viakatastrofo katastrofo
Kuishi
19:53

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viakatastrofo katastrofo

November 07 2018

Kuishi
09:37
9858 88cd 500
Reposted from4777727772 4777727772 via8agienny 8agienny

November 05 2018

Kuishi
18:42
9224 4c63
Reposted frompastelowe pastelowe viaverena-i-p verena-i-p
Kuishi
18:40
9080 c596 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
Kuishi
18:40

November 03 2018

Kuishi
13:38
Cieszę się, że nie urodziłem się przed odkryciem herbaty.
— William Gladstone
Reposted frompasazerka pasazerka viahormeza hormeza
Kuishi
13:35
9097 38f1 500
Kuishi
13:34
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— znalezione
Kuishi
12:17
0321 f110
Reposted fromtheolicious theolicious vialaparisienne laparisienne

November 02 2018

Kuishi
22:12
8177 1b61
Reposted fromparanoiac paranoiac vialaparisienne laparisienne
Kuishi
21:42
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaeazyi eazyi
21:41
3488 2e8c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl