Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

Kuishi
22:45
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viahavingdreams havingdreams
Kuishi
22:44
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb
Kuishi
22:41


father of the year
Reposted fromstarwars starwars
Kuishi
22:38

Marina Abramovic meets Ulay


from
Marina Abramovic meets Ulay

“Marina Abramovic and Ulay started an intense love story in the 70s, performing art out of the van they lived in. When they felt the relationship had run its course, they decided to walk the Great Wall of China, each from one end, meeting for one last big hug in the middle and never seeing each other again. at her 2010 MoMa retrospective Marina performed ‘The Artist Is Present’ as part of the show, a minute of silence with each stranger who sat in front of her. Ulay arrived without her knowing it and this is what happened.”

November 14 2019

Kuishi
17:21
6178 ba69 500

November 13 2019

10:20
9896 bafd
Reposted fromflamiekitten flamiekitten viagreywolf greywolf
Kuishi
10:20
3082 abe3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianowaczi nowaczi

November 07 2019

Kuishi
21:48
1975 aa6c
Reposted frommodiglovinne modiglovinne via48hrs 48hrs
Kuishi
21:35
21:34
6547 0779 500
Reposted fromtwice twice viahormeza hormeza
Kuishi
07:42
6170 97af 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaID ID
Kuishi
07:37
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks

October 31 2019

Kuishi
22:03
4447 6123 500
Kuishi
21:33
9357 416e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
Kuishi
21:23
8153 5bd6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
Kuishi
21:18
Reposted frombluuu bluuu
Kuishi
21:18
9308 e0a3 500
Najtrudniejszy pierwszy krok
Kuishi
21:18
2281 7132 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaapatia apatia

October 28 2019

Kuishi
22:06
5568 72a1 500
Reposted fromexistential existential vianyaako nyaako

October 27 2019

19:06
4564 f8e9 500
Reposted fromamatore amatore viainvisibile invisibile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl