Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

Kuishi
18:48
6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
Kuishi
18:48

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabzdura bzdura
Kuishi
18:21
Człowiek, który zabija w walce niedźwiedzia i człowiek, który nigdy z niedźwiedziem nie walczy, wyglądają na zdjęciu dokładnie tak samo i tak samo nic oprócz zdjęcia po nich nie zostaje.
— Jakub Małecki "Rdza"
Kuishi
18:21
18:20
Kuishi
18:13
4121 b5d1
Reposted fromonlyman onlyman viasentymentalna sentymentalna
Kuishi
18:13
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
Kuishi
18:11
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 vianowaczi nowaczi

September 17 2018

Kuishi
19:01

September 16 2018

Kuishi
18:20
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaboli boli
Kuishi
10:50
6031 e78f
Reposted fromflesz flesz viatulele tulele

September 15 2018

Kuishi
15:45
Kuishi
15:04

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Kuishi
15:03
2307 125f
Reposted fromdreamadream dreamadream viamaardhund maardhund
Kuishi
15:01
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
Kuishi
14:37
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viaToshi Toshi
Kuishi
13:30
2768 b65a 500
Reposted fromslodziak slodziak viaoll oll

August 19 2018

Kuishi
08:55
Pewna osoba przedstawiła mi swoją własną definicję piekła. Brzmiała ona tak:" Ostatniego dnia na Ziemi,osoba, którą się stałaś spotyka osobę, którą mogłaś się stać."
— Demotywatory.pl
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapikkumyy pikkumyy
Kuishi
08:55
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viapikkumyy pikkumyy
08:53
3788 8fc0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl