Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2020

Kuishi
22:49
6245 3f8b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveryrude veryrude

July 07 2020

Kuishi
13:44
9602 d0c2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaoxygenium oxygenium
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
Kuishi
13:43
1736 6e94
ZS
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaoxygenium oxygenium
Kuishi
13:29
7405 7785 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianokturnal nokturnal

July 06 2020

Kuishi
20:26

July 05 2020

Kuishi
23:20
1972 386c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra

July 04 2020

22:27
2108 f2f5 500

midnight-spectrum-again:

omghotmemes:

A more accurate calendar for 2020 so far.

Yes

Kuishi
22:23

"To nie jest ta sama tęsknota: istnieją dwa słowa: Pothos na określenie pragnienia osoby nieobecnej, i Himeros, bardziej palące, na określenie pragnienia osoby obecnej".

Roland Barthes "Fragmenty dyskursu miłosnego"

Reposted fromnowaktualny nowaktualny viawrzaca wrzaca
Kuishi
22:19
3733 deb8
Reposted fromkarahippie karahippie viaLuukka Luukka

July 01 2020

Kuishi
19:26
3939 1994 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Kuishi
19:26
3940 64c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
Kuishi
19:17

June 30 2020

Kuishi
21:42
4555 eecf 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
Kuishi
21:33
3187 cfe5 500
"1831. Emilia Plater ścina włosy, przebiera się w męski stój i wykazuje się bohaterstwem podczas powstania listopadowego.
1918. Grażyna Lipińska bierze udział w I i II Wojnie Światowej, wojnie polsko-bolszewickiej, powstaniu śląskim, bitwie warszawskiej, kampanii wrześniowej i Powstaniu Warszawskim.
1963. Walentina Tierieszkowa, pierwsza kobieta w kosmosie.
1982. Podczas oblężenia Bejrutu, Matka Teresa przeszła przez strefę ognia żeby dotrzeć do zniszczonego szpitala i ewakuować 37 dzieci, będących pacjentami szpitala.
2020. Natalia Siwiec wrzuca na insta fotkę nóg z nieporobionymi paznokciami, a docierająca do setek tysięcy odbiorców influenserka mamaginekolog składa jej hołd i wychwala jej heroizm.  
Co poszło nie tak ze światem?"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaRedowskaa Redowskaa
Kuishi
21:25
3212 6f2f 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaszydera szydera
Kuishi
21:24
1206 6afd 500
Ignacy Mościcki - Prezydent Polski w latach 1926-1939
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapl pl
Kuishi
21:19
3935 17ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaparrtyzant parrtyzant

June 28 2020

Kuishi
05:04
Reposted fromtoganja toganja viaLazhward Lazhward

June 24 2020

Kuishi
15:04
8408 0ff3 500
Szczecin, ul. Kolumba
kocham Cię miasto.

June 21 2020

21:31
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...